Dokumenty

Dokumenty, które mają Państwo przekazać.

Zgodnie z umową jaką podpisują Państwo z naszym biurem, zobowiązują się Państwo do przekazania wszelkich dokumentów z miesiąca poprzedniego do dnia 10 miesiąca obecnego. Takie rozwiązanie jest skutkiem terminów jakie obowiązuję w Urzędach Skarbowych i ZUS.

Ważne terminy podatkowe – do kiedy składamy dokumenty i płacimy PIT, VAT i ZUS.

  • do 7 dnia każdego miesiąca rozliczają się podatnicy będący na karcie podatkowej,
  • do 20 dnia każdego miesiąca płaci się zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych,
  • do 20 dnia każdego miesiąca wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych,
  • do 25 dnia każdego miesiąca rozlicza się podatek VAT i składa formularz VAT-7, a w przypadku podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie, rozlicza się go do 25 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale,
  • do 25 dnia w wersji elektronicznej rozlicza się VAT UE za miesiąc poprzedni,
  • do 25 dnia każdego miesiąca wszyscy czynni podatnicy VAT mają obowiązek wysyłki JPK_VAT,
  • do 10 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki ZUS za pracodawcę niezatrudniającego pracowników,
  • do 15 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki ZUS za pracowników i za pracodawcę zatrudniającego pracowników.

Dokumenty można dostarczać w godzinach:

Siedziba: Samolotowa 2 lok. A:
Poniedziałek – Piątek w godzinach: 08:00 – 18:30.

Filia: Kazimierzowska 45:
Poniedziałek – Piątek w godzinach: 08 – 16:00

Istnieje również możliwość odbioru dokumentów z siedziby klienta,
a usługa ta jest ustalana indywidualnie.

Zachęcamy również do zapoznania się z podstroną Linki prezentującą, każdemu przedsiębiorcy ważne adresy internetowe, przydatne w codziennym prowadzeniu działalności.